Pisemna praca dyplomowa – licencjacka, złożona w układzie dwułamowym.