Pisemna praca dyplomowa pod tytułem Wokół drzewa….

Praca została złożona w układzie jednołamowym ze sporym marginesem górnym i szerokim marginesem zewnętrznym. Uzyskałam w ten sposób optymalną, wygodną w czytaniu szerokość wiersza oraz przyjemną, nie męczącą oczu przestrzeń wokół tekstu. Tekst główny złożyłam krojem Optima 9/15 pt, a tekst na marginesach 8/12 pt. Na marginesie bocznym umieszczałam niektóre ilustracje, podpisy do ilustracji i ewentualne przypisy. Na górnym znalazła się żywa pagina z numeracją stron, tytułem książki oraz numerem i tytułem rozdziału. Odniesienia bibliograficzne zebrałam na końcu każdego rozdziału, w tekście oznaczając je kolejnymi numerami w indeksie górnym.

Książka ma format 204 x 254 mm i 132 strony. Wydrukowana została na ekologicznym papierze objętościowym Munken Print 90 g o przyjemnym, lekko kremowym odcieniu. Oprawa broszurowa.

Opisałam w niej symbolikę drzewa, jego poszczególnych elementów składowych i pojęć z drzewem związanych. Zbadałam rolę drzewa w postrzeganiu świata przez ludy pierwotne i jego wpływ na kształtowanie kultur i religii świata. Jest więc mowa o świecie i wszechświecie wyobrażanym w postaci wielkiego drzewa, o drzewach świętych, o pogańskim „maiku”, Drzewie życia, Drzewie poznania, jest średniowieczna legenda Krzyża świętego, częściowo tylko pokrywająca się z prawdą historyczną. Są legendy i baśnie, w których ludzie zamieniają się drzewa, a drzewa w ludzi, wierzenia w których splatają się losy człowieka i drzewa i jedno od drugiego zależy. Jest mowa o praprzodku zrodzonym z drzewa, o drzewach rodzących dzieci i zapładniających matki. Jest też mowa o roślinach wskrzeszających zmarłych i leczących wszelkie choroby.

W pracy tej dokonałam też przeglądu niektórych obszarów sztuki, dla których drzewo było tematem, inspiracją bądź jej przedmiotem. Pojęcie sztuki potraktowałam tu bardzo szeroko, objęło ono drzewo jako dzieło samo w sobie, ale również niszczycielską działalność owadów leśnych – korników wygryzających na powierzchni pni swoje „grafiki”. Przedstawiłam też dawną ilustrację botaniczną, nawiązując do historii ilustratorstwa książkowego oraz technik graficznych od starożytności do XIX wieku. Przeprowadziłam też wnikliwe rozważania na temat inspiracji drzewem w architekturze, szczególnie współczesnej.