Interaktywny „tomik” wybranych wierszy Agnieszki Zaleskiej. Wykonany w ramach pracy licencjackiej w programie Adobe Flash. Prezentacja łączy umiejętności nabyte w Akademii Sztuk Pięknych oraz wiedzę programistyczną wyniesioną ze studiów na Politechnice Wrocławskiej.

Wiersze przedstawione są tu w sposób zachęcający do interakcji. Właściwie bez wchodzenia w interakcję wiersze są zupełnie nieczytelne. Dopiero przy bezpośrednim kontakcie obnażają swoją treść…